MANYETİK KUVVETİN BİTKİ BÜYÜSÜ

Facebook
Twitter
LinkedIn

Proje Adı: MANYETİK KUVVETİN BİTKİ BÜYÜSÜ

Proje Amacı: Mıknatısların turp bitkisinin büyümesinde etkili olup olmadıklarını görmek.

Bu deneyden elde edilen bilgiler doğrultusunda; manyetizma bitkilerin büyümesine etkide bulunuyorsa, bunun tarımsal alanlarda kullanılabileceğini düşündük.

Giriş:
Dünyanın kendisini bir mıknatıs olarak kabul edersek, kinetik enerji manyetik enerjiye elektriksel sıvı iletkenleri vasıtasıyla dönüştürülebilir. Dünyada bulunan manyetizma kuvveti çok güçlü bir etkiye sahiptir. Birçok canlı üzerinde etkisi vardır. Kuzey Kutbu ve Güney Kutbu olarak bilinen mıknatıs kutupları evrenimiz üzerinde var olmuştur. Bu iki kutbu bağlayan çizgiye “Dünyanın dönme ekseni” denmiştir. Dünyadaki manyetizmanın bitkilerin büyümesini etkide bulunacağını ve bunun tarımsal alanlarda kullanılabileceğini 1862 yılında, Louis Pasteur adlı kişi tarafından iddia edilmiştir. Manyetizma bitki büyümesini artırabilecek yenilenebilir bir enerji kaynağıdır; fakat yapılan araştırmalar ve deneyler yetersiz kalmıştır.

Mıknatıslara karşı olan merakımız üzerine, yaptığımız çalışmalarda neodyum mıknatıslarının yüksek bir çekim gücüne sahip olduğu sonucuna ulaştık. Neo mıknatıs olarak da adlandırılan Neodyum mıknatısları, demir, bor ve neodyum alaşımından oluşmaktadır. Neodyum mıknatıslarına nadir toprak mıknatısı da denilmektedir. Bu nedenle neodyumlar yerkabuğunda oldukça yaygındır. Neodyum (atom ağırlığı 60) 1885 yılında, Baron Carl Auer Von Welsbach adında bir Avusturyalı bilim adamı tarafından keşfedilmiştir. Neodyum mıknatısları boyutuna göre oldukça güçlüdür. Bir Neodyum mıknatısı bir maddenin kendi ağırlığını 1300 kez çekebilmektedir. Bu mıknatısların korozif ve doğada kırılgan bir yapıya sahip olmasından dolayı her zaman kaplanmışlardır.

Diğer kullandığımız mıknatıs ise rumen mıknatısıdır. Birçok ülkede (cow)inek mıknatısı olarak bilinmektedir. Bu mıknatıs da kendi ağırlığının 500 katına kadar olan maddeleri çekme gücüne sahiptir. Türkiye’de hayvancılık alanında kullanılmaktadır. Dışında plastik bir aparat yardımıyla ineklerin midesine gönderilmekte ve samanların arasında giden manyetik maddeleri çekerek ineğin midesinin zarar görmesini engellemektedir. Bu bilgiler doğrultusunda hayvanlarda kullanıldığı için bitkilerde de kullanılabilir düşüncesiyle bu mıknatısı kullanmaya karar verdik. Bu araştırmalar sonucunda; neodyum ve rumen mıknatıslarının topraktaki minerallere etki edebileceğini düşündük. Aynı zaman da tohumun çimlenmeden önce ve çimlenme esnasında üzerinde manyetik bir etki yaratarak, çimlenme süresini kısaltacağını ve bitkini kısa sürede bol minerallerle daha verimli bir şekilde büyüyeceğini düşündük ve bunun üzerine deneyimizi tasarlamaya karar verdik. Projemiz aşamasında İstanbul Tarım A.Ş. çalışanlarından tohum ekimi, özellikleri, çimlenme süresi ve bakımı konusunda bilgi aldık.Tarım Ticaret Merkezi ve mıknatıs.com çalışanlarına telefon ile ulaşarak mıknatıslar hakkında kitapçık talep ettik ve gerekli bilgileri aldık.

Kullanılan Yöntem:
Çalışmada bilimsel işlem basamakları birebir uygulanmaya çalışılmıştır. (Kontrollü deney, gözlem yapma, verileri toplayıp kaydetme, tohumları mıknatısta bekletme, ekim yapma, çimlendirme, sulama, ölçüm yapma, karşılaştırma, ilişkilendirme ve karar verme, iletişim yöntemleri kullanılmıştır.) 2 ayrı deney ve 1 tane kontrol grubu belirlenmiştir. Tüm değişkenler sabit tutularak sadece 2 farklı mıknatıs ve mıknatıssız saksılar gün aşırı gözlenmiştir. Mıknatısların tohumlarının çimlenmesine, kök ve boy uzamasına etkilerini incelemek için 3 adet özdeş saksı, toprak, turp tohumu, neodyum mıknatıs, Rumen mıknatıs ve suya ihtiyaç duyulmuştur. Eşit miktarda 3 adet kâseye turp tohumları konulup bunlardan 1 tanesi neodyum mıknatıs ile birlikte bekletilmiş, diğeri Rumen mıknatısı ile birlikte bekletilmiş ve diğeri de mıknatıssız olarak bekletilmiştir. Özdeş 3 saksıya ayrı ayrı eşit sayıda turp tohumları ekilip; bunlardan 2si (deney grubu) mıknatıslı turp tohumu, diğeri (kontrol grubu) mıknatıssız turp tohumu aynı sıcaklıktaki içme suyu ile düzenli olarak günde 1 defa sulanmıştır. Mıknatıslar dışında saksı, toprak, tohum, sıcaklık, ışığın gelme açılarının özdeş olmasına dikkat edilmiştir. Tohumlar çimlendikten sonra boyları düzenli aralıklarla ölçülmüş, kök ve yaprak ayası genişlikleri incelenmiştir.

Yapılan nitel ve nicel gözlemler sonucunda, 4 haftalık turp tohumları incelenerek; toplam 10 adet turp tohumundan neodyum mıknatısla yetiştirilen turp un 21,7 cm, Rumen mıknatısı ile yetiştirilen in 18,6 cm ve mıknatıssız yetiştirilen turp un da 14,8 cm olduğu gözlenmiştir.

Proje Çalışmasının Takvimi:
30 Ekim – 24 Aralık: Projenin uygulanması, ölçümlerin kaydedilmesi 25 Aralık – 04 Ocak: Ulaşılan sonuç ve gözlemlerin tartışılması, değerlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi.

Ulaşılan Sonuçlar:
Bu deney sonucunda mıknatıs kullandığımız saksılarda büyümenin daha hızlı gerçekleştiği sonucuna ulaştık. Böylelikle manyetik kuvvetin bitkinin büyümesi üzerinde çok etkili olduğunu ispatlamış olduk. Aynı zamanda farklı çekim gücüne sahip mıknatısların da bitkinin büyümesinde farklı etkiler yaratacağını gözlemlemiş olduk. Çalışmalarımız sonucunda tarımsal alanlarda tohumların daha kısa sürede çimlenmesi ve büyüme süresinin kısaltılması için manyetik kuvvetten yararlanılmasını öneririz.

Sonuçların Değerlendirilmesi:
Tohumları mıknatıslama yöntemi önemli ölçüde bitkilerin büyümesini hızlandırmaktadır. Eğer bu projeyi tekrar gerçekleştirecek olsaydık; daha fazla saksı kullanır, mıknatısı saksının farklı yerlerine koyar ve daha uzun süre gözlemlerdik. Ayrıca mıknatısın turpların besin kalitesini de etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu nedenle deneyi tekrarladığımız takdirde laboratuvardan besin analizi konusunda destek alabileceğimizi düşünüyoruz.