MANYETİK ALANIN BİTKİLERE ETKİSİ

PROJENİN AMACI Manyetik alandan geçirilmiş su ile sulanan bitkilerin gelişme durumlarını araştırmak. PROJENİN HEDEFLERİ 1.Manyetik alanın etkisinde kalmış su ile sulanan bitkilerin, gelişmelerinin ne şekilde etkilendiklerini göstermek. 2.Manyetik alandan geçen suyun bitkiler üzerinde olumlu ya da olumsuz sonuçlarını test etmek. 3. Olumlu sonuçları olursa bunlardan üreticilerin yaralanmasını sağlamak, tarımda verimi arttırmak GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Öncelikle manyetik […]

MANYETİK KUVVETİN BİTKİ BÜYÜSÜ

Proje Adı: MANYETİK KUVVETİN BİTKİ BÜYÜSÜ Proje Amacı: Mıknatısların turp bitkisinin büyümesinde etkili olup olmadıklarını görmek. Bu deneyden elde edilen bilgiler doğrultusunda; manyetizma bitkilerin büyümesine etkide bulunuyorsa, bunun tarımsal alanlarda kullanılabileceğini düşündük. Giriş: Dünyanın kendisini bir mıknatıs olarak kabul edersek, kinetik enerji manyetik enerjiye elektriksel sıvı iletkenleri vasıtasıyla dönüştürülebilir. Dünyada bulunan manyetizma kuvveti çok güçlü […]

DAMLA SULAMADA MANYETİZE SUYUN TOPRAK SÜLFAT İYONLARINA ETKİLERİ

1 Profesör, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 2 Lisansüstü Öğrenci, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 3 Profesör, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 4 Araştırmacı, Gorgan Tarım ve Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi, Gorgan, 41996-13475, İran; E-posta: akiani71@yahoo.com Öz.Toprak […]