DAMLA SULAMADA MANYETİZE SUYUN TOPRAK SÜLFAT İYONLARINA ETKİLERİ

1 Profesör, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 2 Lisansüstü Öğrenci, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 3 Profesör, Su Mühendisliği Bölümü, Ziraat Fakültesi, İsfahan Teknoloji Üniversitesi, İsfahan 84156-83111, İran 4 Araştırmacı, Gorgan Tarım ve Doğal Kaynaklar Araştırma Merkezi, Gorgan, 41996-13475, İran; E-posta: akiani71@yahoo.com Öz.Toprak […]